We vertrouwen de ‘ooggetuigen’Vertrouwend op de ervaring van de ooggetuigen van de KLEUR stappen we het KLEURrijke avontuur in. Ze hebben Hem werkelijk gezien, gehoord en aangeraakt.

KLEURhoofd

het KLEURcredo

Waar vertrouwen we op in het Avontuur?

KLEUR is niet een nieuwe kerk of een nieuwe denominatie. We staan niet alleen in het Avontuur. We zijn een KLEURrijke uiting van de Kerk die al tweeduizend jaar bij elkaar komt. In ons midden is een ‘warm en speels orthodox’ vertrouwen.

Dit vertrouwen gaat nu dus al tweeduizend jaar mee. We weten ons verbonden met de eerste kring rond Jezus van Nazareth (60 na Chr.). We weten ons verbonden met de Kerk door de eeuwen heen, de wereldwijde Kerk en de lokale Nederlandse kerken die belijden dat Jezus Heer is. Dit ‘Jezus is Heer’ zijn relationele termen en betekenen dat de Schepper zich het duidelijkst in Jezus van Nazareth heeft laten zien. Door alle teksten, van het tweede gedeelte van de Jezus-bibliotheek (nieuwe testament), zien we Zijn Karakter. Met deze teksten van de ooggetuigen, of van mensen die in contact stonden met de ooggetuigen, bouwen we onze relatie met Jezus Christus. Ook vertrouwen we op de apostolische geloofsbelijdenis, die is samengesteld op het fundament van de ooggetuigen.

Met dit betrouwbare Karakter bouwen we een diepe geestelijke en transformerende relatie. We kunnen eerlijk zijn omdat Hij ons accepteert zoals we zijn. We leren Hem kennen en Hij verandert ons.  Hij geeft zoveel, Hij geeft zichzelf. We leven van zijn Genade. Hij is werkelijk de grote gulle Gever.

Wat extra input om het Avontuur niet naief in te stappen:
Video1: Wat is de ‘Jezus-bibliotheek’? (tijdelijk niet beschikbaar)
Video2, 3, 4 vertellen waarom deze bibliotheek betrouwbaar is
(van kort naar lang, van Nederlands naar Engels en van informatief naar inhoudelijk debat op Harvard Universiteit).

Wij vertrouwen de ooggetuigen, die Hem KLEURrijk gezien hebben:

‘Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.

Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.’

Een KLEURrijk amen.

Om KLEUR te krijgen en te leren vertrouwen!