Waar de KLEURoefeningen zijn


6

Kijk waar de KLEURoefeningen zijn!

We krijgen steeds meer KLEUR door de KLEURoefeningen. Dit zijn de spirituele disciplines die al tweeduizend jaar in ontwikkeling zijn.

Dit is niet een zwoegen voor een of andere godheid die slaafse gehoorzaamheid vraagt. Dit is een middel zodat ons hart geopend kan worden om te ontvangen van de grote gulle Gever. Hij wil zoveel geven, maar onze ‘grijze’ handen zijn gevuld met bijzaken, futiliteiten.

KLEURoefeningen zijn:

de rode weg in het avontuur (‘het rode hart’: de weg van het individu)
de groene weg in het avontuur (‘groene grazige weiden’: weg van de groep, waar we samen grazen)
de blauwe weg in het avontuur (‘de blauwe lucht’: de weg naar buiten, naar de buurt)

deKLEURcode-internet13

Kijk waar de KLEURoefeningen zijn!